2 ay önce silüeti bozuyor diye izin vermemişti; Koruma Kurulu, Salacak kararını iptal etti

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, adli ve idari işlem yapılması istediği Salacak’taki iki inşaatla ilgili kararını, 2 ay sonra iptal etti.

Topkapı Sarayı ve Ayasofya’yı tam cepheden gören bir konumda bulunan, Üsküdar Salacak sahilindeki iki inşaatla ilgili olarak Koruma Kurulu aldığı kararı, 2 ay sonra iptal etti.

Söz konusu Koruma Bölge Kurulu 6 Temmuz 2023 tarihinde, 1988’de tescil edilmiş yapının koruma alanı içinde kalan iki parselde Kurul’dan görüş almadan inşaat yapıldığını tespit etti. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlerin başlatılmasına karar veren Kurul, 2 ay sonra(21 Eylül 2023) verdiği kararı iptal etti.

BELEDİYEDEN KURULA YAZI GİTTİ

AKP’li Üsküdar Belediye Başkanlığının 13 Eylül 2023 tarihli yazısı ve 19 Eylül 2023 tarihli uzman raporunu değerlendiren Kurul, 6 temmuzda verdiği kararını iptal etti. Kurulun iptal kararının sonuç bölümünde şöyle denildi:

“367 ada 44 ve 47 parseller(inşaatların yapıldığı parseller) ile tescilli 76 parsel arasında ön cephelerinde kadastral boşluk olduğu ve bu bağlamda 367 ada 76 parsel komşuluğunun olmadığı anlaşıldığından, Kurulumuzca yapılacak işlem bulunmadığına ve Kurulumuzun aldığı 6.07.2023 tarih ve 8409 sayılı kararın iptaline, 367 ada 76 parselin korunma alanı olarak 367 ada 78 ve 49 parsellerin belirlenmesine karar verildi.”

İLKE KARARINA GÖRE KORUMA ALTINDA

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 1999 tarihli 664 sayılı ilke kararında, SİT alanları dışındaki üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı bulunan parsellerin koruma alanı ile ilgili olarak şöyle deniyor:

“Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına karar verildi.”